بغض...

     

         

             پیشانیم ... چسبیدن به سینه ات را میخواهد ...!

              و چشمانم خیس کردن پیراهنت را...!

             عجب بغض پر توقعی دارم من امشب...!

/ 3 نظر / 4 بازدید
zaHra

نه اسمش عشق است،نه علاقه ونه حتی عادت.... حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست....

kimiya

خیلی غمنگیز بود![نگران][گل][گل][گل][گل]

وحید

بزن تو سرش....بغض بی ادب...دهه