بارون...

یادتهــــ یه روز بهـــ ـــ ــــمــــ

گفتی: هروقتـ ـ ـــ خواستی گریــ ــ ـــــهــ کنـ ــ ـی

برو زیر بـــ ــ ـــــارون که نکنــهـــ نامردی اشکـ ـ ــاتو ببینـهـــ وبهـتــ بخنده ...

گفتم: اگـ ـــ ـــ ــه بارون نیومـــــ ـ ـ ــ ــد چی؟؟

گفتی: اگه چشمــــ های توبباره آسمـ ـ ــون هم گریش می گیـــ ـ ـ ــــره

گفتمــــ: یه خواهش دارمــــ وقتی آسمونه چشمــــ ـ ـــــام خواســتـ ـــ ببارهــ

تنــهــ ــ ــامــــ نذار ...

گفتی: ای به چشــ ــ ــمــــ....

حالا من دارمــــ گریه می کنمــــ وآسمون نمی بـ ـ ــــــاره ...

توهم اون دور دورا ایســتــــــ ــ ـــادی وداری به من می خنـــ ـ ـــــدی

/ 69 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پری د یایی

سلام. عزیزم [ماچ]

پویا

آنچه میخواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمی خواهیم آنچه دوست داریم، نداریم و آنچه داریم دوست نداریم و عجیب است ک هنوز امید به فردایی روشن داریم... [گل]

فرید راد مرد

ممنونم از محبت های شما دوست عزیزم نفس جون خطا شهینشه کاخ دلم چه خطا دیدی ترک ماکردی رحمی نکردی بر اغیار رفتی با جفا دل ما را شکستی کاخ مهرومحبت را خراب کردی شب و روزم زار و تلخ گردید تنهاشدم تنها آشیانه درد وغمها شدم سرگردان دشت و بیانها شدم شهینشه کاخ دلم چه خطا دیدی ترک ماکردی رحمی نکردی بر اغیار رفتی با جفا دل ما را شکستی کاخ مهرومحبت را خراب کردی// فرید راد مرد

فاطمه

گام هایم را بلدتر بر میدارم نه اینکه بلند پرواز باشم !! میخواهم از روی غمهایم یکی در میان بپرم تا زودتر به روزهای خوبم برسم...

mohade3

آنان که عوض شدنشان بعید است . . . عوضی شدنشان قطعی ست . . . شک نکن رفیق. . .....

mohade3

آنان که عوض شدنشان بعید است . . . عوضی شدنشان قطعی ست . . . شک نکن رفیق. . .....

پونه

دعای باران چرا؟ دعای عشق بخوان! این روزها دلها تشنه ترند تا زمین ها، خدایا کمی عشق ببار

fatemeh

آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,¨* ´)*/*)*)*¨¨* /**)**¨¨“\\)\\) */*¨

شاهرخ

ساقی بروی من درِ میخانه باز کن از درس و بحث و زُهد ریایی نیاز کن تاری ز زلف خم خم خود در رهم بنه فارغ ز علم و مسجد و درس و نماز کن داوود وار نغمه زنان ساغری بیار غافل ز درد جاه و نشیب و فراز کن برچین حجاب از رُخ زیبای و زلف یار بیگانه ام ز کعبه و مُلک حجاز کن لبریز کن از آن می صافی سبوی من دل از صفا بسوی بُت ترکتاز کن بیچاره گشته ام ز غم هجر روی دوست دعوت مرا بجام می چاره ساز کن [گل][قلب]

شاهرخ

با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد از سر خویش به بتخانه گذر باید کرد پیر ما گفت ز میخانه شفا باید جست از شفا جستن هر خانه حذر باید کرد آنکه از جلوۀ رُخسار چو ماهت پیش است بی گمان مُعجزۀ شَقِ قمر باید کرد گر درِ میکده را پیر به عُشاق گشود پس از آن آرزوی فتح و ظفر باید کرد گر دل از نشئۀ می دعوی سرداری داشت به خود آیید که احساس خطر باید کرد مُژده ای دوست که رندی سر خُم را بگشود باده نوشان لب از این مائده تر باید کرد در ره جُستن آتشکده سر باید باخت به جفا کاری او سینه سپر باید کرد سر خُم باد سلامت که به دیدار رُخش مستِ ساغر زده را نیز خبر باید کرد طُرّۀ گیسوی دلدار به هر کوی دری است پس به هر کوی و دَر از شوق سفر باید کرد [گل][قلب]