به بعضیا باید گفت رفتی به جهنم فقط از کنار برو قاطی آدما نشی.....!

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهدی

به بعضیام باید گفت بس نبود این همه نون و نمک که با من خوردی حالا داری پشت سرم گوه میخوری...