خوشبختی...

           خوشبختی داشتن کسی است

              که بیشتر از خودش

                تو را بخواهد       و       بیشتر از تو هیچ نخواهد

           و تو برایش همه ی زندگی باشی

                                                زندگی من دوست دارم.      

/ 3 نظر / 4 بازدید
حمید

به نظرم خیلی عاشقی درسته؟؟؟[متفکر]

حمید

عاشق كي هستي؟؟؟؟[قلب]