/ 74 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عادل

کاش همـه میفهمیدن دل بستن بـه کلاغی که دل دارد بهتر از دل بسـتن به طاووسی است کــه تنها زیبایی دارد … .

Ooo Mab ooO

دل من! دل من! دل من! تو چه زخم ها بر خود داري! چه خوب است كه چشمانت را ميبندي و ميروي!

Mr MBS

جنس اصل.... خیلی جالب بود این متنت نفس خانم [قلب]

sadegh

باز هم بلند شو ایستادن کسی که زمینش زده اند از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند زیباتر است

یاسمن سپید

چون خودش «کر» بود، خیال می کرد که مردم «لال» هستند.

شیدا

اره واقعا هم همینطوره فقط یبار

کیارا

خیلی زحمت کشیدم بخونش حتما هر جنسیتی هستی، مردباش #زیربارون قبل از اینکه به کسی که میدونی ساده و با احساس هست بگی دوستت دارم.... قبل از اینکه بهش محبت کنی.... قبل از اینکه به خودت عادتش بدی... قبل از اینکه احساسش رو بیدار کنی.. قبل از اینکه عاشقش کنی خوب فکراتو بکن... از حرفت مطمئن باش نه اینکه دیدی طرف عاشقت شده و هیچجور رفتنی نیست....شروع کنی به پیدا کردن یکی دیگه... و با بهانه گیری هایت طرف رو داغون کنی... تو داری از بازی دادن اون لذت میبری...ولی اون داره با فکر تو زندگی میکنه... یک کلام ختم کلام، هر جنسیتی هستی مرد باش....!!

سادانا

فقط یه بار براهمیشه

hani

ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﻋﺎﺷــﻖ ﺷــﺪﻡ ... "دﻭﺳـــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ "ﺭﻭ ﺑﻪ زور به ﺯﺑــﻮﻥ نمیارم... قربوﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﻪ ﻫﯿــﭽـﯽ ! ﻧﮕﺮﺍﻧﯿﺎﻣــﻢ ﺑـــﺮﻭﺯ ﻧــﻤﯿـﺪﻡ... وقتی ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﺁﺭﻭﻣﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ.... ﺑهش ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺮﻭ ﯾﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ ... باهاش ﺯﯾﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿﺮﻡ.ﺗﺎ ﺍﮔﻪ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﯾﻢ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻋﺬﺍﺑﻢ ﻧﺪﻥ ... ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺧﯿﺮﻩ ﻧﻤﯿﺸﻢ ﺗﺎ ﺩﻟﻢ ﮔﯿﺮ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﺸﻦ.... ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺑﺮﺍﻡ ﻟﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﻪ.... ﺑﺤﺚُ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺻﺪﺍﺵ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻧﺸﻢ.... ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ.... ﺍﻧﮕﺸﺘﻤﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻟﺒﺶ ﻭ ﻣﯿﮕﻢ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮﺭﯼ ،حرمت ﺧﺪﺍﺭﻭ ﻧﺸﮑﻮﻥ... سعی میکنم ازهمه چیز فرار کنم حتی دوست داشتنش! خودمو راضی میکنم که یه روز میره, ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺻﻦ ﺑﻬﺶ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯿﺪﻡ ﻭ ﭘﺎﭘﯿﭽﻪ ﮐﺎﺭﺍﺵ ﻧﻤﯿﺸﻢ... ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ... من...... ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ..... ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ, تنهایه...