شب...

 

 

       شب خوابیدی....

         هی از این پهلو به آن پهلو میشی...

         بعد گوشیت رو برمیداری  ، مینویسی خوابم نمیبره...

         سرد میشی... بغض میکنی.... خرد میشی... درد میکشی......

         وقتی که میبینی هیچکسی رو نداری که اینو براش بفرستی...

/ 38 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ستایش

به تو سوگند و به ناز گل سرخ و به پروانه که در عشق فنا می گردد : زندگی زیبا نیست! آنچه زیباست تویی...

ستایش

کـــــاش میشـــــد برگـــــردی و ببینـــــی چشـــــمانـــــم چگونـــــه تقـــــاصِ تمـــــام بیخیالـــــی هایـــــت را پـــــس میدهنـــــد .. !

ستایش

ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ، ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﻠﻮﻏﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﻋﺎﺩﺗﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ... *** [قلب]

غزل

خدایا آلودگی آدمها از حد گذشته..زمین را تعطیل نمیکنی

احسان

خدايا... اگر آسمان هزار پاره شود يا اگر خالي از ماه و ستاره شود مهم نيست. همين که تو در هوا جريان داري و در شبنم ها مي درخشي و با عطر گلها منتشر مي شوي کافيست.[گل]

ستایش

چقدر سخته دلتو بشکونن غرورتو بشکونن قولاشونو بشکونن و تو بخوای حداقل بغضتو سالم نگه داری اما نتونی . . .[قلب]