/ 6 نظر / 4 بازدید
احسان

این حرفو واقعا قبولش دارم،درسته[گل][گل][گل]

احسان

تمام نیمکت های پارک دونفره است... خیالی نیست... روی چمن ها مینشینم...[گل][گل][گل]

احسان

من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست باید خــــواند هـــــــرگز نمیپرسم هرگز نمیپرسم که آیا دوستم داری؟ قلب من وچشـــــم تو به من میگوید آری... (مشیری)[گل]

احسان

درخــالـصــانـه تـریـن گـوشــه قـلــبـمـــ ،آنـجـــا کـــ خـبـــر از تــاریـکـیـسـتــــ ،”یـاد تــو” مـیـدرخـشــد..[گل]

afagh

هر از گاهی دریا هوس میکنه به ساحل سری بزنه.براش مهم نیست ساحل دستشو بگیره یا نه ، مهم اثبات وفاداری دریاست....